aktuality

Dálniční známka (kupón) 2013 Roční, měsíční a desetidenní dálniční kupóny jsou jako obvykle určeny pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny. Cena ročního kupónu pro rok 2013 je určena na 1500 Kč a má platnost 14 měsíců  (od 1. 12. 2012 – 31. 1. 2014). Cena měsíčního kupónu je 440 Kč a platí v …

Statistika případů (znaleckých posudků a odborných vyjádření) za rok 2012 Objekty zkoumání – seřazeno sestupně podle počtu případů na konkrétní objekt: křížené tahy – určení posloupnosti tahů (psacího prostředku, tisku a otisků razítek) – co bylo dříve vyhotoveno, směnka – určení pravosti směnky, zda se směnkou nebylo manipulováno, kvalita tisku (tiskoviny, kalendář, kniha, katalog aj.), …

NeTS – ochranna písemností před paděláním. Dne 10. 04. 2012 bylo možné vidět na ČT1 v Událostech reportáž o padělání cenin, listin a písemností (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/171671-cesi-nasli-unikatni-zpusob-jak-se-branit-padelkum/). V této reportáži se objevila zmínka o novém ochranném prvku NeTS, který ztíží padělatelům práci při případném padělání písemností. Tento unikát nabízí firma DaveTon consulting company s.r.o. – www.daveton.cz

Nový občanský průkaz ČR (ID karta) Začátkem roku 2012 je vydáván nový občanský průkaz (ID karta) se strojově čitelnou zónou. Občanský průkaz je vydávám ve dnou variantách: s čipem nebo bez čipu. Tato ID karta je vyrobena ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty), má laserově gravírovanou fotografii …

Sbírka zákonů č. 444 / 2011 – Částka 153 Zákon ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Níže naleznete přepis tohoto zákona: Čl. I Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: …

Návrh zabezpečení jídelních kuponů vzoru 2011 a 2012 V roce 2010 jsem byl osloven firmou Le Cheque Dejeuner, abych provedl kontrolu, analýzu a případné doporučení změny ochranných prvků, které byly v té době používány na jídelních kuponech vzor 2010 (dále jen „stravenky“). Celkový rozbor se týkal i porovnání stravenek s konkurenčními produkty. Do té doby používané …

Vážení čtenáři, před časem jsem měl možnost prozkoumat a vyjádřit se k vyskytujícím padělkům jízdenek pražského dopravního podniku. Proto bych rád věnoval pár řádek těmto padělkům a také odvysílané reportáži (Reportéři ČT ze dne 7. 11. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240044/video/), která rozhýbala všechen ten mediální kolotoč. Počátkem října 2011 jsem byl osloven, zda bych se mohl v tomto …

Jako soudní znalec zabývající se zkoumání dokladů a písemností bych Vás rád seznámil s novým bezpečnostním prvkem tisknutelným na digitálních tiskových zařízeních pracujících na principu inkoustového nebo elektrografického (laserového) tisku. V praxi se často setkávám s dokumenty, o kterých mám rozhodnout, zda se jedná o originál/prvopis nebo o kopii, či padělek. Tyto dokumenty nejsou ve většině případů zabezpečeny …

Zkoumání otisků razítek Otisk razítka spolu s podpisem jsou nejobvyklejšími prostředky k ověření pravosti a platnosti různých písemností. V mnoha případech teprve podpisem a otištěním razítka získávají listiny právoplatnosti. Podpisy zkoumají písmoznalci – jedná se o ztotožnění pisatele tzn., zda listinu podepsala ta konkrétní osoba a pravost otisku razítka zkoumají znalci, kteří se zabývají technickým zkoumáním písemností a dokladů. …

123