aktuality

Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku Vlhčící prostředek je důležitou součástí ofsetového tisku a jeho složení a kvalita značně ovlivňuje kvalitu výstupního tisku.  Vlhčící roztok potažmo celé vlhčící zařízení má v ofsetovém tisku dva hlavní úkoly: 1)      Zajištění toho, že netisknoucí místa na tiskové desce zůstanou i po naválení barvy pomocí navalovacích válců bez nánosu tiskové barvy. …

Kvalita tisku je ovlivněna řadou dílčích faktorů, často vzájemně provázaných, které společně vymezují výslednou kvalitu. Mezi tyto faktory patří zejména: grafický návrh příprava tisku potiskovaný materiál proces tisku dokončovací zpracování typ tiskoviny použité materiály k tisku jako tiskové barvy, stabilizátory vlh. prostředků, rozpouštědla aj. Je třeba již při návrhu výrobku brát zřetel na požadovanou kvalitu a …

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. Činnost znalců a tlumočníků (dále jen „znalec“) upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tento zákon platí téměř v nezměněné podobě již přes 40 let. Jediná novela tohoto zákona z roku 2006 pouze zvýšila odměnu znalců …

Česká národní banka vydala dne 2. července 2007 do oběhu bankovku nominální hodnoty 2000 Kč (vzor 2007), která obsahuje oproti starším vzorům více ochranných prvků. Vydání bankovky 2000 Kč vzoru  2007 je součástí dlouhodobého programu zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání. Zdokonalené ochranné prvky proti padělání se dají rozdělit do dvou směrů:

Česká národní banka vydala dne 1. dubna 2008 do peněžního oběhu bankovku v nominální hodnotě 1000 Kč vzoru 2008, jejíž ochranné prvky jsou inovovány. Dosavadní obíhající bankovka 1000 Kč vzoru 1996 zůstává i nadále v platnosti. Vydání bankovky 1000 Kč vzoru 2008 je součástí dlouhodobého zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání.  Tisícikoruna je po dvoutisícikoruně …

Česká národní banka vydala do peněžního oběhu dne 1. prosince 2009 nový vzor bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč. Její vydání je součástí dlouhodobého programu zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání. Ochranné prvky nové bankovky jsou v porovnání se staršími vzory výrazně inovovány. Nové ochranné prvky bankovky 5000 Kč patří ke „světové špičce“. Vydání nového …

123