Archives

Category Archive for: ‘Zákony’

Sbírka zákonů č. 444 / 2011 – Částka 153 Zákon ze dne 6. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Níže naleznete přepis tohoto zákona: Čl. I Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto: …

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. Činnost znalců a tlumočníků (dále jen „znalec“) upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tento zákon platí téměř v nezměněné podobě již přes 40 let. Jediná novela tohoto zákona z roku 2006 pouze zvýšila odměnu znalců …