Archives

Category Archive for: ‘Zkoumání’

Statistika případů (znaleckých posudků a odborných vyjádření) za rok 2012 Objekty zkoumání – seřazeno sestupně podle počtu případů na konkrétní objekt: křížené tahy – určení posloupnosti tahů (psacího prostředku, tisku a otisků razítek) – co bylo dříve vyhotoveno, směnka – určení pravosti směnky, zda se směnkou nebylo manipulováno, kvalita tisku (tiskoviny, kalendář, kniha, katalog aj.), …

Vážení čtenáři, před časem jsem měl možnost prozkoumat a vyjádřit se k vyskytujícím padělkům jízdenek pražského dopravního podniku. Proto bych rád věnoval pár řádek těmto padělkům a také odvysílané reportáži (Reportéři ČT ze dne 7. 11. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240044/video/), která rozhýbala všechen ten mediální kolotoč. Počátkem října 2011 jsem byl osloven, zda bych se mohl v tomto …

Jako soudní znalec zabývající se zkoumání dokladů a písemností bych Vás rád seznámil s novým bezpečnostním prvkem tisknutelným na digitálních tiskových zařízeních pracujících na principu inkoustového nebo elektrografického (laserového) tisku. V praxi se často setkávám s dokumenty, o kterých mám rozhodnout, zda se jedná o originál/prvopis nebo o kopii, či padělek. Tyto dokumenty nejsou ve většině případů zabezpečeny …

Zkoumání otisků razítek Otisk razítka spolu s podpisem jsou nejobvyklejšími prostředky k ověření pravosti a platnosti různých písemností. V mnoha případech teprve podpisem a otištěním razítka získávají listiny právoplatnosti. Podpisy zkoumají písmoznalci – jedná se o ztotožnění pisatele tzn., zda listinu podepsala ta konkrétní osoba a pravost otisku razítka zkoumají znalci, kteří se zabývají technickým zkoumáním písemností a dokladů. …