Archives

Tag Archive for: ‘tisku’

Kvalita tisku je ovlivněna řadou dílčích faktorů, často vzájemně provázaných, které společně vymezují výslednou kvalitu. Mezi tyto faktory patří zejména: grafický návrh příprava tisku potiskovaný materiál proces tisku dokončovací zpracování typ tiskoviny použité materiály k tisku jako tiskové barvy, stabilizátory vlh. prostředků, rozpouštědla aj. Je třeba již při návrhu výrobku brát zřetel na požadovanou kvalitu a …