Soudní znalec – pravost dokladů, dokumentů, smluv, bankovek a cenin, kvalita tisku

Soudní znalec Ing. David Herman: Provádím zkoumání v oblasti blízké polygrafie, jehož výstupem je znalecký posudek, odborné vyjádření nebo odborná konzultační činnost. Má činnost se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. k provedení tohoto zákona.

Jako jediný v ČR jmenován soudním znalcem v následující kombinaci specializacích:

1) Technické zkoumání dokladů a písemností – Zkoumání pravosti nebo způsobu padělání či pozměnění písemností, dokladů (občanské průkazy, cestovní pasy, technické průkazy aj.), pravost nebo pozměnění dokumentů, listin a pravost smluv a pravost faktur.
2) Zkoumání bankovek a cenin – Zkoumání pravosti českých i zahraničních platidel (pravost bankovek a mincí) a cenin (např. poštovní známky, kolky, šeky, losy).
3) Polygrafie – Zkoumání v oblasti polygrafie – např. určení způsobu vyhotovení tiskoviny.
4) Tisk – materiály a technologické postupy, vč. posouzení kvality tisku a zpracování (reklamace) – Určování materiálů a technologických postupů používaných v polygrafii a určení kvality tisku.

Příklady objektů zkoumání: bankovky + multifunkční zařízení, kolek, dálniční známka, dlužní úpis, dopis, občanský průkaz, noviny, otisk razítka, platební karta, taxi průkaz, řidičský průkaz, smlouva, spálený papír, výpis z rejstříků trestů, šek, akcie, bankovky, cestovní pas, cigaretový kolek, diář, faktura, kolková známka, křížené tahy, výpis z evidence obyvatel, pokladní lístek, služební průkaz, směnka aj.