ČNB vydala dne 01. 04. 2009 do oběhu nový vzor 500 Kč bankovky

 

Nový typ bankovky 500 Kč
Nový typ bankovky 500 Kč

ČNB vydala dne 01. 04. 2009 do oběhu novou bankovku v nominální hodnotě 500 Kč vzoru 2009, která obsahuje oproti starším vzorům více ochranných prvků.

Dva hlavní směry ochrany bankovek před paděláním:

1)  Použití nových ochranných prvků, které jsou přístupné a viditelné bez jakýchkoliv pomůcek a umožňují široké veřejnosti snadněji rozpoznat padělek – nový typ ochranného proužku, který je širší než proužek dosavadní, negativní mikrotext o je doplněn o zkratku názvu České národní banky a je větší a lépe čitelný, charakteristickým znakem nového ochranného proužku je jeho kovově lesklá barva, které se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na hnědofialovou.

V průhledu proti světlu je vedle dosavadního stupňovitého vodoznaku s portrétem Boženy Němcové viditelné světlé označení nominální hodnoty 500, které je doplněno drobným ornamentem ve tvaru trojice květů.

Na lícní straně nad textem „PĚT SET KORUN ČESKÝCH“ je umístěn stylizovaný květ čtyřlisté růže, vytištěný opticky proměnlivou barvou (OVI barvou), která se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy zelené. Na předcházejících vzorech tento ochranný prvek není.

2) Další ochranné prvky jsou přístupné těm, kteří jsou vybaveni UV lampami.

Více informací na webu ČNB.