Zkoumání občanských průkazů ČR

Zkoumání občanských průkazů ČR

Občanský průkaz (dále jen „OP“) je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. OP je dokument používaný k identifikaci obyvatel a lze též použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

V současné době existuje několik druhů OP. Pozornost padělatelů se zaměřuje na ty nejsnáze napodobitelné OP, tj. OP ve formě kartičky opatřené otiskem razítka nebo hologramem přes fotografii. Stejně jako u cestovních dokladů se vyskytují ve formě totálních padělků nebo ve formě pravých dokladů, které byly neoprávněným zásahem nějak pozměněny. Jedná se o úpravy v oblasti fotografie – její nelegální výměna nebo v oblasti tištěného textu, kde padělatel většinou pozměňuje identifikační údaje na přední straně OP. U totálních padělků jsou tiskopisy OP většinou zhotovovány metodou elektrografického tisku nebo inkoustového tisku ve čtyřbarvovém režimu. Takové tiskopisy jsou velice snadno odhalitelné základním zkoumáním a v případě zkušenosti pracovníka Policie ČR odhalitelné i pouhým okem.

Totální padělky lze např. odhalit podle:

  • rozdílné luminiscence použitého papíru,
  • otisku razítka,
  • průhledem,
  • kvalitou použitého papíru – vodoznak,
  • ochranné prvky – napodobení či absence některých prvků.

V případě odhalení padělaného OP/podezření na padělání nebo neoprávněné pozměnění OP se v trestním řízení zasílá opatření na odborné posouzení a vypracování znaleckého posudku buď na KUP Praha nebo soukromému znalci, to záleží na několika faktorech, např. na spěšnosti vyhotovení znaleckého posudku.

Vzory OP u nás používaných: