Kvalita tisku

Kvalita tisku je ovlivněna řadou dílčích faktorů, často vzájemně provázaných, které společně vymezují výslednou kvalitu. Mezi tyto faktory patří zejména:

 • grafický návrh
 • příprava tisku
 • potiskovaný materiál
 • proces tisku
 • dokončovací zpracování
 • typ tiskoviny
 • použité materiály k tisku jako tiskové barvy, stabilizátory vlh. prostředků, rozpouštědla aj.

Je třeba již při návrhu výrobku brát zřetel na požadovanou kvalitu a na proces, kterým má být tato kvalita dosažena.

Pro hodnocení kvality tisku byla vyhotovena komisí CIE norma ISO 12647 – Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku, která se skládá ze sedmi mezinárodních standardů:

 1. ISO 12647-1 parametry pro kontrolu tisku
 2. ISO 12647-2 norma pro ofsetový tisk, uvádí pět typů potiskovaných materiálů, tabulky hodnot a přípustných odchylek barvových souřadnic pro primární a sekundární barvy ve čtyřbarvotisku
 3. ISO 12647-3  novinový ofsetový tisk
 4. ISO 12647-4 hlubotisk
 5. ISO 12647-5 sítotisk
 6. ISO 12647-6 flexotisk
 7. ISO 12647-7 postupy vytváření nátisku z digitálních dat