Nový ochranný prvek tištěných dokumentů

Jako soudní znalec zabývající se zkoumání dokladů a písemností bych Vás rád seznámil s novým bezpečnostním prvkem tisknutelným na digitálních tiskových zařízeních pracujících na principu inkoustového nebo elektrografického (laserového) tisku.

V praxi se často setkávám s dokumenty, o kterých mám rozhodnout, zda se jedná o originál/prvopis nebo o kopii, či padělek. Tyto dokumenty nejsou ve většině případů zabezpečeny žádnými ochrannými prvky. Proto je velmi složité se jakýmkoliv způsobem k písemnosti vyjádřit, a to zejména v případech, kdy se jedná o několika stránkovou smlouvu, ve které byla provedena výměna listu. Nelze tak s jistou zjistit, jaké listy jsou původní a které nikoliv.

Na základě těchto skutečností jsme se s bývalým kolegou rozhodli, že se, na základě našich znalostí, pokusíme vyvinout takový ochranný prvek, který by bylo možno tisknout na nejvíce používaných a dostupných digitálních tiskových zařízeních.  Jedná se o stolní tiskárny či multifunkční zařízení. Tato tisková zařízení se ve velké míře používají k tisku smluv, faktur, akcií, směnek a dalších písemností závažného charakteru a přitom tyto tištěné písemnosti nejsou, i přes svoji důležitost, zabezpečeny žádným jistícím prvkem, který by úspěšně ochránil danou písemnost před kopírováním (paděláním). Na tento zásadní nedostatek poukazuje i nedávné obvinění České republiky společností Diag Human z toho, že falšuje klíčové dokumenty. Aby se do budoucna zamezilo jakýmkoliv spekulacím o možné manipulaci s dokumenty (např. neoprávněné kopírování, výměna pravých dokumentů za kopie), vyvinuli jsme nový ochranný prvek.

Po dlouhém vývoji byl vytvořen postup, který umožňuje vytvořit prvek (tiskový obrazec), který po vytištění základními barvami nelze zkopírovat s původními optickými vlastnostmi. Podstata/princip ochranného prvku je založen na optických vlastnostech používaných základních barev, jež každá má jiný průběh v IR oblasti spektra. Na základě požadavku či přání zákazníka bude vytvořen obrazec, obsahující požadovaný motiv (logo, název společnosti atd.), jež má přesně definované vlastnosti v IR části spektra (které ovšem po zkopírování ztrácí). Takto vytvořený obrazec se vloží jako obrázek do písemnosti, nejlépe když se umístí do záhlaví či zápatí, aby se automaticky tiskl v daném dokumentu na každé stránce. Dojde-li k okopírovaní písemnosti, automaticky se změní optické vlastnosti ochranného prvku na výsledné kopii.

Výhody nového ochranného prvku:

  • snadná aplikace na požadovanou písemnost (ochranný prvek vzniká současně s tiskem požadované písemnosti za použití základních tiskových barev),
  • nenáročná a rychlá detekce pomocí IR kamery,
  • nemožnosti kopírování s původními optickými vlastnostmi (kopírováním ochranného prvku dochází ke změněně barevné informace).