Nový občanský průkaz ČR 2012 (ID karta)

Nový občanský průkaz ČR (ID karta)

Začátkem roku 2012 je vydáván nový občanský průkaz (ID karta) se strojově čitelnou zónou. Občanský průkaz je vydávám ve dnou variantách: s čipem nebo bez čipu. Tato ID karta je vyrobena ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty), má laserově gravírovanou fotografii a gravírovaný podpis. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny gravírováním, které lze rozeznat hmatem. Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je nebo není umístěn kontaktní čip.

Nově mezi volitelné údaje patří :

  1. rodinný stav,
  2. registrované partnerství
  3. titul
  4. od 1. 1. 2017 bude volitelným údajem také trvalý pobyt.

Nové je řešeno i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobné se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“.

Do kontaktního elektronického čipu lze nahrát elektronický podpis, což zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je ovšem zpoplatněno). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky „RODINNÝ STAV“ nebo „TITUL“. Pokud není zkracováno jméno a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“).