Jídelní kupony / stravenky 2012 – Le Chèque Déjeuner

Návrh zabezpečení jídelních kuponů vzoru 2011 a 2012

V roce 2010 jsem byl osloven firmou Le Cheque Dejeuner, abych provedl kontrolu, analýzu a případné doporučení změny ochranných prvků, které byly v té době používány na jídelních kuponech vzor 2010 (dále jen „stravenky“). Celkový rozbor se týkal i porovnání stravenek s konkurenčními produkty. Do té doby používané ochranné prvky stravenek Le Chèque Déjeuner vzoru 2010 byly v porovnání s konkurenčními produkty celkově již na akceptovatelné úrovni, přesto byly doporučeny některé změny zabezpečení. Předně se jednalo o změny bezpečnostních prvků, které měly být veřejnosti známé a o přiřazení tříd zveřejňování / nezveřejňování bezpečnostních prvků.

V roce 2011 byla také provedena kontrola grafických návrhů stravenek připravovaných na rok 2012 a bylo doporučeno některé grafické pozměnění stravenek v souvislosti s kombinací a kvalitou nově použitých ochranných prvků. DH

Padělky jízdenek MHD Praha

Vážení čtenáři,

před časem jsem měl možnost prozkoumat a vyjádřit se k vyskytujícím padělkům jízdenek pražského dopravního podniku. Proto bych rád věnoval pár řádek těmto padělkům a také odvysílané reportáži (Reportéři ČT ze dne 7. 11. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240044/video/), která rozhýbala všechen ten mediální kolotoč. Počátkem října 2011 jsem byl osloven, zda bych se mohl v tomto případě vyjádřit ke kvalitě padělků jízdenek jako nezávislý znalec (ostatní znalci byli buď přibrání PČR , aby vyhotovili OV nebo ZP nebo se vyjadřoval i pan znalec, který přímo figuruje, dle mého názoru, na jedné straně sporu). Prozkoumáním jízdenek bylo zjištěno, že se jedná o velmi profesionálně vyhotovené padělky. Některé ochranné prvky byly napodobeny tak kvalitně, že může být s určitostí konstatováno, že tyto jízdenky nevznikly nějakým „školáčkem“ doma na stolním počítači a multifunkčním zařízení, jak se s tím setkáváme v některých případech padělání bankovek – pouhým okopírováním a napodobením některých ochranných prvků. Výroba těchto padělků a náklady spojené s touto výrobou se dle mého názory vyšplhaly řádově do statisíců korun. Otázkou zůstává, jak se padělatelé dostali k předtiskovým datům, pokud je měli k dispozici. Další otázka, která nebyla nikde zodpovězena je, kde padělatelé obdrželi informace o některých ochranných prvcích, které veřejnosti nebyly sděleny?

Ve výše zmiňované reportáži jsme se mohli dozvědět o finančních tocích, „provázanosti“ některých firem a hlavně kolik my (uživatelé MHD) platíme za pouhé zprostředkování výroby jízdenek. Nejedná se o žádnou závratnou částku (myslím, že zaznělo 0,17 haléřů z jednoho kusu jízdenky), ale když si čtenář spočítá, kolik to dělá, pokud se vyrobí např. několik desítek milionů těchto jízdenek!

Tímto bych rád poděkoval iniciátorovi reportáže a doufejme, že se tento případ dořeší do zdárného konce a nezůstane to jen u podaných trestních oznámení a následně ve složce odložených případů (jak jsem v poslední době zvyklí).

David Herman

znalec

Nový ochranný prvek tištěných dokumentů

Jako soudní znalec zabývající se zkoumání dokladů a písemností bych Vás rád seznámil s novým bezpečnostním prvkem tisknutelným na digitálních tiskových zařízeních pracujících na principu inkoustového nebo elektrografického (laserového) tisku.

V praxi se často setkávám s dokumenty, o kterých mám rozhodnout, zda se jedná o originál/prvopis nebo o kopii, či padělek. Tyto dokumenty nejsou ve většině případů zabezpečeny žádnými ochrannými prvky. Proto je velmi složité se jakýmkoliv způsobem k písemnosti vyjádřit, a to zejména v případech, kdy se jedná o několika stránkovou smlouvu, ve které byla provedena výměna listu. Nelze tak s jistou zjistit, jaké listy jsou původní a které nikoliv. Pokračování textu Nový ochranný prvek tištěných dokumentů

Zkoumání otisků razítek a razítek

Zkoumání otisků razítek

Otisk razítka spolu s podpisem jsou nejobvyklejšími prostředky k ověření pravosti a platnosti různých písemností. V mnoha případech teprve podpisem a otištěním razítka získávají listiny právoplatnosti. Podpisy zkoumají písmoznalci – jedná se o ztotožnění pisatele tzn., zda listinu podepsala ta konkrétní osoba a pravost otisku razítka zkoumají znalci, kteří se zabývají technickým zkoumáním písemností a dokladů.

Pro účely zkoumání otisků razítek je zapotřebí předložit:

  1. písemnost se sporným otiskem razítka,
  2. srovnávací materiály – čím více otisků razítek, tím lépe,
  3. nebo samotné razítko.

Výše zmíněné listiny s otisky razítek (sporné i srovnávací) je zapotřebí předložit v originálech. V některých případech můžou být akceptovány i kopie otisků razítek, a to jsou-li kopie pořízené z materiálu, který se nachází v soudním spise a není možně jej předložit. V takovém případě musí být znalci umožněno nahlídnutí do spisu a prozkoumání přímo na soudě. V případě předložení sporného otisku razítka v kopii, lze výjimečně posoudit pravost a to, za splnění několika podmínek: kopie musí být kvalitní a velmi záleží i na kvalitě a počtu srovnávacím materiálu. Ve většině případů však kopie sporných otisků razítek nelze zkoumat. Také záleží na zkušenostech znalce.

Při otištění razítka je zapotřebí brát zřetel na (a tím i předejít případnému padělání):

  • sílu otištění razítka,
  • rovnoměrnost otištění,
  • množství inkoustu i v případě, že se jedná o samozabarvovací razítko,
  • stabilitu otištění – více kontur, rozmazání otisku.

Stažení padesátikorunové bankovky z oběhu

Od 01.04.2011 nebude možné platit zboží a služby papírovou bankovkou nominální hodnoty 50 Kč.

Od tohota data je plně nahrazena tato bankovka, s vyobrazením svaté Anežky České na lícové straně, bankovkou kovovou – padesátikorunovou mincí.

O ukončení platnosti papírové padesátikorunové bankovky rozhodla bankovní rada ČNB již v roce 2010, a to s přihlédnutím k vyšší trvanlivosti mince a s tím souvisejícímu snížení nákladů na zajištění plynulého peněžního oběhu.

Neplatné padesátikorunové bankovky bude možné až do 31. března 2012 vyměňovat na pobočkách ČNB a komerčních bank provádějících pokladní operace po celé České republice. Od 1. dubna 2012 do 31. března 2017 neplatné bankovky vymění pouze pobočky ČNB.