Archiv rubriky: Ceniny

články o ceninách

Dálniční známka (kupón) 2013

Dálniční známka (kupón) 2013

Roční, měsíční a desetidenní dálniční kupóny jsou jako obvykle určeny pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny.

 • Cena ročního kupónu pro rok 2013 je určena na 1500 Kč a má platnost 14 měsíců  (od 1. 12. 2012 – 31. 1. 2014).
 • Cena měsíčního kupónu je 440 Kč a platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti je v den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
 • Cena desetidenního kupónu je 310 Kč a jeho platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Při koupi si dálniční známku pečlivě prohlídněte, obsahuje standardní ochranné prvky. Zejména dejte pozor na:

 • barevnost dálniční známky
 • ostrost znaků
 • jemnost gilošů
 • celkovou kvalitu dálniční známky

 

Na každém prodejním místě by měl být k dostání letáček, jak dálniční kupón vypadá.

 

Jídelní kupony / stravenky 2012 – Le Chèque Déjeuner

Návrh zabezpečení jídelních kuponů vzoru 2011 a 2012

V roce 2010 jsem byl osloven firmou Le Cheque Dejeuner, abych provedl kontrolu, analýzu a případné doporučení změny ochranných prvků, které byly v té době používány na jídelních kuponech vzor 2010 (dále jen „stravenky“). Celkový rozbor se týkal i porovnání stravenek s konkurenčními produkty. Do té doby používané ochranné prvky stravenek Le Chèque Déjeuner vzoru 2010 byly v porovnání s konkurenčními produkty celkově již na akceptovatelné úrovni, přesto byly doporučeny některé změny zabezpečení. Předně se jednalo o změny bezpečnostních prvků, které měly být veřejnosti známé a o přiřazení tříd zveřejňování / nezveřejňování bezpečnostních prvků.

V roce 2011 byla také provedena kontrola grafických návrhů stravenek připravovaných na rok 2012 a bylo doporučeno některé grafické pozměnění stravenek v souvislosti s kombinací a kvalitou nově použitých ochranných prvků. DH

Dálniční známka na rok 2010

Nová dálniční známka na rok 2010 stojí 1200 Kč. Dálniční známky kupujte raději na čerpacích stanicích nebo na poště. V žádném připadě Dz nekupujte od jednotlivců, kteří ji nabízejí leckdy i levněji než je její cena. Při koupi si DZ pečlivě prohlídněte, zejména dejte pozor na:

 • barevnost DZ
 • ostrost jednotlivých znaků
 • jemnost gilošů
 • celkovou kvalitu DZ

Na každě benzínové pumpě nebo poště by měl být k dostání letáček, jak DZ vypadá.