Archiv rubriky: Doklady

články o dokladech

Nový občanský průkaz ČR 2012 (ID karta)

Nový občanský průkaz ČR (ID karta)

Začátkem roku 2012 je vydáván nový občanský průkaz (ID karta) se strojově čitelnou zónou. Občanský průkaz je vydávám ve dnou variantách: s čipem nebo bez čipu. Tato ID karta je vyrobena ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty), má laserově gravírovanou fotografii a gravírovaný podpis. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny gravírováním, které lze rozeznat hmatem. Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je nebo není umístěn kontaktní čip.

Nově mezi volitelné údaje patří :

 1. rodinný stav,
 2. registrované partnerství
 3. titul
 4. od 1. 1. 2017 bude volitelným údajem také trvalý pobyt.

Nové je řešeno i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobné se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“.

Do kontaktního elektronického čipu lze nahrát elektronický podpis, což zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je ovšem zpoplatněno). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky „RODINNÝ STAV“ nebo „TITUL“. Pokud není zkracováno jméno a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“).

 

 

 

 

 

Nová ID karta (občanský průkaz) v Německu

Nová ID karta (občanský průkaz) v Německu Od 1. listopadu bude vydávána nová ID karta v praktickém formátu „kreditní karty“. Tento průkaz nabídne německým občanům nové integrované funkce s mnoha použitími v dnešním tzv. „online“ světě. Stručně a přehledně:

 • vydáváni od 1. listopadu 2010
 • formát „kreditní karty“
 • uvnitř karty implementovaný čip
 • nové funkce a použití ve spojení s internetem a automaty
 • větší kontrola nad vlastními daty
 • připravený pro elektronický podpis
 • větší ochrana proti zneužití digitální fotografií a dobrovolným otiskem prstu

Nová ID karta je k dostání na žádost od 1. listopadu 2010 na úřadech vydávajících ID karty (Personalausweisbehörde) příslušného občanského úřadu. Povinnost vyměnit si starou ID kartu před vypršením její platnosti není, všechny starší ID karty budou nadále platné do vypršení jejich platnosti, která je uvedena na ID kartě. Předčasná výměna je však možná a to od výše zmiňovaného data.

Zkoumání občanských průkazů ČR

Zkoumání občanských průkazů ČR

Občanský průkaz (dále jen „OP“) je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. OP je dokument používaný k identifikaci obyvatel a lze též použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

V současné době existuje několik druhů OP. Pozornost padělatelů se zaměřuje na ty nejsnáze napodobitelné OP, tj. OP ve formě kartičky opatřené otiskem razítka nebo hologramem přes fotografii. Stejně jako u cestovních dokladů se vyskytují ve formě totálních padělků nebo ve formě pravých dokladů, které byly neoprávněným zásahem nějak pozměněny. Jedná se o úpravy v oblasti fotografie – její nelegální výměna nebo v oblasti tištěného textu, kde padělatel většinou pozměňuje identifikační údaje na přední straně OP. U totálních padělků jsou tiskopisy OP většinou zhotovovány metodou elektrografického tisku nebo inkoustového tisku ve čtyřbarvovém režimu. Takové tiskopisy jsou velice snadno odhalitelné základním zkoumáním a v případě zkušenosti pracovníka Policie ČR odhalitelné i pouhým okem.

Totální padělky lze např. odhalit podle:

 • rozdílné luminiscence použitého papíru,
 • otisku razítka,
 • průhledem,
 • kvalitou použitého papíru – vodoznak,
 • ochranné prvky – napodobení či absence některých prvků.

V případě odhalení padělaného OP/podezření na padělání nebo neoprávněné pozměnění OP se v trestním řízení zasílá opatření na odborné posouzení a vypracování znaleckého posudku buď na KUP Praha nebo soukromému znalci, to záleží na několika faktorech, např. na spěšnosti vyhotovení znaleckého posudku.

Pokračování textu Zkoumání občanských průkazů ČR