Archiv rubriky: Polygrafie

NeTS – nový ochranný prvek písemností

NeTS – ochranna písemností před paděláním.

Dne 10. 04. 2012 bylo možné vidět na ČT1 v Událostech reportáž o padělání cenin, listin a písemností (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/171671-cesi-nasli-unikatni-zpusob-jak-se-branit-padelkum/). V této reportáži se objevila zmínka o novém ochranném prvku NeTS, který ztíží padělatelům práci při případném padělání písemností. Tento unikát nabízí firma DaveTon consulting company s.r.o. – www.daveton.cz

Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku

Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku

Vlhčící prostředek je důležitou součástí ofsetového tisku a jeho složení a kvalita značně ovlivňuje kvalitu výstupního tisku.  Vlhčící roztok potažmo celé vlhčící zařízení má v ofsetovém tisku dva hlavní úkoly:

1)      Zajištění toho, že netisknoucí místa na tiskové desce zůstanou i po naválení barvy pomocí navalovacích válců bez nánosu tiskové barvy. Tyto místa jsou smáčeny vlhčícím prostředkem.

2)      Účastní se na tvorbě stabilní emulze barva/vlhčící roztok. Emulze je obecně chápána jako soustava dvou nemísitelných kapalin, z nichž jedna je rozptýlena do druhé. U ofsetového tisku je vlhčící prostředek rozptýlen do tiskové barvy (cca. 25% vlhčícího prostředku v barvě). Pokračování textu Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku

Kvalita tisku

Kvalita tisku je ovlivněna řadou dílčích faktorů, často vzájemně provázaných, které společně vymezují výslednou kvalitu. Mezi tyto faktory patří zejména:

 • grafický návrh
 • příprava tisku
 • potiskovaný materiál
 • proces tisku
 • dokončovací zpracování
 • typ tiskoviny
 • použité materiály k tisku jako tiskové barvy, stabilizátory vlh. prostředků, rozpouštědla aj.

Je třeba již při návrhu výrobku brát zřetel na požadovanou kvalitu a na proces, kterým má být tato kvalita dosažena.

Pro hodnocení kvality tisku byla vyhotovena komisí CIE norma ISO 12647 – Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku, která se skládá ze sedmi mezinárodních standardů:

 1. ISO 12647-1 parametry pro kontrolu tisku
 2. ISO 12647-2 norma pro ofsetový tisk, uvádí pět typů potiskovaných materiálů, tabulky hodnot a přípustných odchylek barvových souřadnic pro primární a sekundární barvy ve čtyřbarvotisku
 3. ISO 12647-3  novinový ofsetový tisk
 4. ISO 12647-4 hlubotisk
 5. ISO 12647-5 sítotisk
 6. ISO 12647-6 flexotisk
 7. ISO 12647-7 postupy vytváření nátisku z digitálních dat