kvalita tisku

Kvalita tisku

Pro hodnocení kvality ofsetového tisku byla vyhotovena komisí CIE norma ISO 12647 – Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku, která se skládá ze sedmi mezinárodních standardů:

  1. ISO 12647-1 parametry pro kontrolu tisku
  2. ISO 12647-2 norma pro ofsetový tisk, uvádí pět typů potiskovaných materiálů, tabulky hodnot a přípustných odchylek barvových souřadnic pro primární a sekundární barvy ve čtyřbarvotisku
  3. ISO 12647-3  novinový ofsetový tisk
  4. ISO 12647-4 hlubotisk
  5. ISO 12647-5 sítotisk
  6. ISO 12647-6 flexotisk
  7. ISO 12647-7 postupy vytváření nátisku z digitálních dat