objekty zkoumání

Příklad některých objektů zkoumání dokladů a písemnosti:

– způsob vyhotovení tiskoviny z hlediska tiskové techniky (ofset, hlubotisk, sítotisk, elektrografie, inkoustová technika aj.),
– otisk razíteka – určení pravosti otisku pečeti na základě adekvátního srovnávacího materiálu,
– stáří písemnosti (v některých případech po předchozí konzultaci)
–  zčitelnění některých textů – protlačených, odstraněného textu, přeškrtaného aj. textu,
– poštovní zásilky: konkrétně jejich neoprávněné otevírání nebo použití více druhů lepidel,
– skupinová příslušnost psacích tahů,
– doklady – pravost, pozměnění nebo padělání dokladů a jejich částí,
– spálený papír – zčitelnění textu na spáleném papíru v závislosti na stupni jeho spálení,
– identifikace použité tiskové techniky
– zčitelnění textu na starém termopapíru (staré účtenky, lékařské CTG záznamy aj.).

Příkladobjektů zkoumání bankovek a cenin:

–  papírové bankovky
–  poštovní známky, kolky, stravenky, peněžní šeky, výherní losy aj.