zkoumání bankovek a cenin

Zkoumání bankovek a cenin

Objektem zkoumání jsou platná platidla (bankovky nebo mince) nebo platidla v preklusivní lhůtě, ceniny (např. poštovní známky, kolky, šeky, poukázky, losy) a cenné papíry. Ke zkoumání se ale zajišťují i předměty historické a sběratelské povahy (numismatické a filatelistické).

Zkoumáním pravosti platidel, cenin a cenných papírů se zjišťuje:

  • jakým způsobem byl případný padělek vyhotoven,
  • jakým způsobem bylo pravé platidlo nebo cenina pozměněna,
  • jaké materiály byly k padělání nebo pozměňování použity.

Zkoumání platidel a cenin spočívá ve vyhledávání charakteristik jednotlivých technických ochranných prvků a jejich porovnání se zaručeně pravými standardy. V případě jejich zjištění lze uvést, že jde o pravé, případně jakým způsobem poškozené platidlo (ceninu), v záporném případě, zda jde o padělek a jakým způsobem byl vyhotoven. Ke zkoumání je tudíž bezpodmínečně třeba nesporně pravého platidla (ceniny) odpovídající hodnoty.