zkoumání pravosti dokladů a písemností

Technické zkoumání dokladů a písemností

– zahrnuje mnoho expertíz, při kterých se zkoumá podstata vzniku písemností a dokladů, tzn. všechny prostředky a materiály, které se používají v procesu psaní, tisku, rozmnožování a při dalších úkonech sloužících ke grafickému sdělování informací. Účelem technického zkoumání písemností a dokladů je určit pravost, způsob pozměnění či padělání objektů zkoumání. Jedná se také o určení způsobu výroby objektů zkoumání – např. určení použité tiskové techniky, pravost otisků razítek.

V rámci technického zkoumání dokladů a písemností se používá řada různých metod a postupů, které můžeme rozdělit do dvou skupin: metody nedestruktivní a metody destruktivní.

Výčet některých objektů zkoumání:

  • smlouvy
  • faktury 
  • otisky razítek
  • razítka
  • směnky
  • doklady (občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, technické průkazy aj.)