Archiv štítku: 500 Kč

ČNB vydala dne 01. 12. 2009 do oběhu nový vzor 5000 Kč bankovky

Česká národní banka vydala do peněžního oběhu dne 1. prosince 2009 nový vzor bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč. Její vydání je součástí dlouhodobého programu

zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání.

Ochranné prvky nové bankovky jsou v porovnání se staršími vzory výrazně inovovány. Nové ochranné prvky bankovky 5000 Kč patří ke „světové špičce“.

Vydání nového vzoru bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč ČNB navazuje na inovační kroky, které provedla v letech 2007 až 2009 u bankovek v nominálních hodnotách 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč.

Výčet inovovaných ochranných prvků:

1)      Nový typ ochranného proužku, který je širší než proužek dosavadní. Negativní mikrotext označující nominální hodnotu je doplněn o logo ČNB, je větší a lépe čitelný.   Kovově lesklá barva ochranného proužku se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na hnědofialovou barvu.

2)      V průsvitu proti světlu je vedle dosavadního stínovaného vodoznaku s portrétem Tomáše Garrigua Masaryka viditelné světlé označení nominální hodnoty 5000 Kč, které   je doplněno motivem sedící orlice.

3)      Inovací prošel i iridiscentní pruh umístěný vpravo od portrétu, jehož barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění. U bankovek vzoru 2009 je tento pruhdvoubarevný a jeho pravá strana má vlnovkový okraj.

4)      Další inovované ochranné prvky jsou přístupné odborné veřejnosti, která je vybavena ultrafialovými lampami. K tisku nového vzoru bankovek jsou použity barvy, jejichž reakce v UV záření je mnohem bohatší než na dosavadních bankovkách.

Podrobnější informace naleznete na strákkách ČNB.

ČNB vydala dne 01. 04. 2009 do oběhu nový vzor 500 Kč bankovky

 

Nový typ bankovky 500 Kč
Nový typ bankovky 500 Kč

ČNB vydala dne 01. 04. 2009 do oběhu novou bankovku v nominální hodnotě 500 Kč vzoru 2009, která obsahuje oproti starším vzorům více ochranných prvků.

Dva hlavní směry ochrany bankovek před paděláním:

1)  Použití nových ochranných prvků, které jsou přístupné a viditelné bez jakýchkoliv pomůcek a umožňují široké veřejnosti snadněji rozpoznat padělek – nový typ ochranného proužku, který je širší než proužek dosavadní, negativní mikrotext o je doplněn o zkratku názvu České národní banky a je větší a lépe čitelný, charakteristickým znakem nového ochranného proužku je jeho kovově lesklá barva, které se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na hnědofialovou.

V průhledu proti světlu je vedle dosavadního stupňovitého vodoznaku s portrétem Boženy Němcové viditelné světlé označení nominální hodnoty 500, které je doplněno drobným ornamentem ve tvaru trojice květů.

Na lícní straně nad textem „PĚT SET KORUN ČESKÝCH“ je umístěn stylizovaný květ čtyřlisté růže, vytištěný opticky proměnlivou barvou (OVI barvou), která se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy zelené. Na předcházejících vzorech tento ochranný prvek není.

2) Další ochranné prvky jsou přístupné těm, kteří jsou vybaveni UV lampami.

Více informací na webu ČNB.