Archiv štítku: Dálniční známka

Dálniční známka (kupón) 2013

Dálniční známka (kupón) 2013

Roční, měsíční a desetidenní dálniční kupóny jsou jako obvykle určeny pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny.

 • Cena ročního kupónu pro rok 2013 je určena na 1500 Kč a má platnost 14 měsíců  (od 1. 12. 2012 – 31. 1. 2014).
 • Cena měsíčního kupónu je 440 Kč a platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti je v den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
 • Cena desetidenního kupónu je 310 Kč a jeho platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Při koupi si dálniční známku pečlivě prohlídněte, obsahuje standardní ochranné prvky. Zejména dejte pozor na:

 • barevnost dálniční známky
 • ostrost znaků
 • jemnost gilošů
 • celkovou kvalitu dálniční známky

 

Na každém prodejním místě by měl být k dostání letáček, jak dálniční kupón vypadá.

 

Dálniční známka na rok 2010

Nová dálniční známka na rok 2010 stojí 1200 Kč. Dálniční známky kupujte raději na čerpacích stanicích nebo na poště. V žádném připadě Dz nekupujte od jednotlivců, kteří ji nabízejí leckdy i levněji než je její cena. Při koupi si DZ pečlivě prohlídněte, zejména dejte pozor na:

 • barevnost DZ
 • ostrost jednotlivých znaků
 • jemnost gilošů
 • celkovou kvalitu DZ

Na každě benzínové pumpě nebo poště by měl být k dostání letáček, jak DZ vypadá.